Startsida     Arrangemang     Tävling     Träning     Motion     Randonneur     Klubben     Övrigt     Intranät   
   Bli medlem    Info om klubben    Klubbens mästare    Styrelse och kontaktpersoner    Kontakta oss    Så hittar du till klubblokalen   
   Medlemsprofiler    USM - bästa klubb    Behandling av personuppgifter   

Styrelse och kontaktpersoner
Styrelsen
Ordförande Camilla Hansén 019-335563 073-0611717
Sekreterare Tomas Jennebo 076-0280801
Ledamot Lars-Erik Aversjö 019-127643 070-8330606
Ledamot Helena Kihlberg 070-8351810
Ledamot Jenny Sverker 070-9520348
Ledamot Patrik Lövgren 070-5660725
Ledamot Christer Rydén 019-257571 070-6095384
Suppleant Gabriel Litzell 070-3873340
Suppleant Bengt Asplund 019-246724 070-3347080

Ekonomiskt redovisningsansvarig
  Linnea Henrysson 073-9655083

Revisorer
Ordförande Pernilla Jämtvall 019-335755 0709-290016
Ledamot Arne Hasselgren 019-278232 070-2623851
Suppleant Marica Millertson 070-4062776

Valberedning
Sammankallande Pernilla Alenius 070-1712801
  Patrik Jämtvall 019-335755 070-6699894
  Carl Jernberg 070-5368524

Herrelit
Sammankallande Per Lundholm 010-7236660 0709-136660
  David Klasson 073-5313268

Damelit
  Kjell Nilsson 0586-728009 070-5616046

Junior/ungdom
  Alexander Strid 019-6113435 073-6406426

Veteran
  Peter Elbri 076-7609585

MTB
  Håkan Larsson 019-364483 070-2244847

Licenser
  Patrik Lövgren 070-5660725

Motionskommitté
Sammankallande Christer Ryden 0706-095384
  Jenny Sverker 070-9520348
  Tomas Jennebo 076-0280801

Randonneurkommitté
Sammankallande Börje Ericzon 019-323410 070-2165269
  Gustav Brandén 073-7781588
  Nilsåke Winberg 019-322258 070-5588845

Våra Motionslopp

Hjälmaren Runt
Sammankallande Pernilla Alenius 070-1712801
  Johan Hansson 076-3152900

Vänern Runt
Sammankallande Kim Englund 070-6048383

Anmälan till Vätternrundan och Halvvättern
  Gabriel Litzell 070-3873340

Klubbkläder
  Alexander Strid 019-6113435 073-6406426

Hemsida och medlemsinformation
Sammankallande Tomas Jennebo 076-0280801


[ Tillbaka ]  

 
  Örebrocyklisterna
Adolfsbergsvägen 4
Box 85, 701 41 Örebro
Telefon: Swish 1236901128
E-post: cykel@orebrocyklisterna.se
Orgnr: 875001-1556
Plusgiro: 84408-4
Bankgiro: 5235-9205
   
   
Samarbetspartners: