Startsida     Arrangemang     Tävling     Träning     Motion     Randonneur     Klubben     Övrigt     Intranät   
   Elit    Ungdom/Junior    Senior/Veteran    Regelverk    Licens   

Regelverk för subventionering 2015

Det här gäller om du vill tävla
Deltagande i tävlingsprogrammet för ungdoms/Junior/senior/veteran medlem är subventionerade av klubben enligt villkor nedan.

Om du anmäler dig till en tävling och inte startar, så är du skyldig att betala startavgiften till klubben. Är du osäker på om du kan delta på en tävling så rekommenderar vi dig att efteranmäla dig. Klubben betalar startavgiften och du själv betalar avgiften för att du efteranmäler dig.  

För att få ersättning för startavgiften lämnar du in ett underlag till vår kassör som styrker den erlagda startavgiften. För tävlingar som inte är subventionerade är du själv ansvarig för att anmäla dig och stå för betalning av startavgiften. Du anmäler dig på vårt intranät enligt gällande rutiner.

 

Som medlem och Licensierad cyklist kan du erhålla följande :
Ersättning för startavgifter på de av scf sanktionerade nationella tävlingar.

Resekostnadsersättning om 18,50 kr per mil mellan bostad och tävling. Samåkning bör undersökas inför varje resa. 100 kr per natt i boendeersättning i samband med tävling. 

I de fall ett plagg är obrukbart eller helt saknas kan en kort och långärmad tröja, väst och ett par cykelbyxor erhållas.

Missbruk av ovanstående ersättningar beivras och kan leda till återbetalningskrav.

Träningsläger
Ersättning för träningsläger med 5000 kr. Om en cyklist inför kommande säsong ämnar tävla för att uppnå framskjutna placeringar för klubben kan denna ersättning utfalla. Cyklistens satsning under säsongen skall i detta fall omnämnas i den årligt publicerade verksamhetsberättelsen.

 

Motprestation
För att säkra klubbens resursbehov vid våra arrangemang och därmed våra utgifter under 2015. 

Som motprestation för att ovan nämnda sanktioner kan du delta enligt följande alternativ:

1. En tjänst under arrangemanget vänern runt under 3 dagar.

2. En dag vid Hjälmaren runt samt två dagar kring Vänern runt.[ Tillbaka ]  

 
Så gick det till när farfar var ung...


  Örebrocyklisterna
Adolfsbergsvägen 4
Box 85, 701 41 Örebro
Telefon: Swish 1236901128
E-post: cykel@orebrocyklisterna.se
Orgnr: 875001-1556
Plusgiro: 84408-4
Bankgiro: 5235-9205
   
   
Samarbetspartners: