Frågor eller funderingar?

Ta kontakt med någon av personerna i styrelsen eller ansvariga.
Här finner du även bägbeskrivning till klubben.

Örebrocyklisterna

Postadress Box 85, 701 41 Örebro

Klubblokal Adolfsbergsvägen 4 på Aspholmen intill gamla Mässan

E-post: cykel@orebrocyklisterna.se

Plusgiro 8 44 08-4 Observera att pg 51 20 75-3 som tidigare använts för medlemsavgifter har upphört att gälla. Betalar du in pengar på detta konto kommer de att returneras.

Styrelse

Ordförande

Filip Nyängen 073-2457308

Vice Ordförande

Andreas Lindmark 076-1400491

Sekreterare

Elin Valtanen 070-6418341

Ledamot

Eva Swedberg 070-3441705

Ledamot

Bengt Asplund 070-3347080

Ledamot

Gena Riemer 070-3918267

Ledamot

Christer Rydén 070-6095384

Suppleant

Eric Wedin 070-2109977

Suppleant

Maria Hedwall 073-0536770

Mer kontakt

Ekonomiskt redovisningsansvarig

Linnea Henrysson073-9655083

Revisorer

Ordf. Pernilla Jämtvall070-9290016

Led. Arne Hasselgren070-2623851

Sup. Ulla Kallin072-7174590

Valberedning

Patrik Jämtvall070-6699894

Håkan Oscarsson070-5552126

Camilla Hansén073-0611717

Herrelit

Bengt Asplund070-3347080

Damelit

Bengt Asplund070-3347080

Junior/ungdom

Bengt Asplund070-3347080

Veteran

Bengt Asplund070-3347080

MTB

Bengt Asplund070-3347080

Licenser

Bengt Asplund070-3347080

Motionskommitté

Christer Rydén070-6095384

Jenny Sverker070-9520348

Lars Hedin070-5857367

Pär-Anders Fredriksson072-5128714

Randonneurkommitté

Börje Ericzon070-2165269

Per-Erik Egebäck073-3706312

Stefan Löf070-6448769

Magnus Bergdahl070-5652422

Hjälmaren Runt

Lars Kallin070-3628112

Vänern Runt

Patrik Lövgren070-4962300

Anmälan till Vätternrundan och Halvvättern

Gabriel Litzell070-3873340

Klubbkläder

Eva Swedberg070-3441705

Hemsida och medlemsinformation

Eva Swedberg070-3441705

Örebrocyklisterna får kontakta mig.