Vänern Runt återbetalning av anmälningsavgift till samtliga

Vänern Runt –  återbetalning av anmälningsavgiften

Återbetalning med 80% på anmälningsavgiften kommer att ske till samtliga deltagare.  Utbetalningen sker via Race. Mail har gått ut till samtliga anmälda.

Det är fortfarande ett mycket osäkert läge med tanke på pandemin Covid-19 och många lopp ställs in. Mail har gått ut till samtliga som har anmält sig.
Just nu jobbar vi som bäst på att vända loppet så vi i framtiden cyklar medsols. Ett krav från tillståndsmyndigheten. Start och mål som vanligt i Örebro, men nya depåer och övernattningsplatser måste planeras inför 2021.
Cykla säkert i sommar!


Välkommen tillbaka 2021!

    Örebrocyklisterna får kontakta mig.