Motionscykling

Motionscykling har alltid varit en stor del av Örebrocyklisternas verksamhet då klubben arrangerat motionslopp i över 50 år.

 

 

Historik

2009 bildades Örebrocyklisternas motionskommitté med målet att försöka samordna träning för alla de motionärer som cyklar ensamma och ännu inte fått upp ögonen för Örebrocyklisterna och trevliga klungkörning. Antalet cyklister som samlades för att träna tillsammans vid ”Korset” steg snabbt från 8-15 cyklister till drygt 50 cyklister under 2009.

För att nå ut till fler cyklister centraliserades start och samlingsplats till Engelbrektstatyn på Stortorget under hösten 2009. Våren  2012 slog vi deltagarrekord med 137 cyklister som under en söndag samlats på stortorget för att få cykla och träna tillsammans.

I år, 2021 tar vi hänsyn till pandemin Covid 19 och följer de råd som FHM ger.

Klungkörning

Örebrocyklisternas motionskommitté har sedan 2009 samordnat träning för de motionärer som inte enbart vill träna och cykla själv. På söndagsträningen får alla chansen att prova på Örebrocyklisterna och trevliga klungkörning.

Huvudsyftet med söndagsträningarna är att cykla tillsammans och få fler att upptäcka hur mycket roligare det är att cykla långt om man är fler som hjälps åt! Varje träning lär vi ut och övar på hur man säkert cyklar i klunga vilket man har stor nytta av om man tänker delta i något motionslopp eller tävling i framtiden.

 

Distansträning

Söndagsträningarna är distansträning vilket innebär att vi cyklar en längre sträcka på 7-12 mil i ett ganska behagligt ”prattempo” förutsatt att du valt rätt fartgrupp utifrån dina förutsättningar. Distansträning är i första hand till för att vänja benens muskler vid arbete under lång tid och bygga upp kapillärerna som transporterar syre. Komplettera gärna distansträningen med lite snabbare korta turer i veckorna eller intervaller. Vårt mål är att söndagsträningarna ska vara av hög kvalité och ske under säkra förhållanden.

 

 

Träning för medlemmar i Örebrocyklisterna

Träningarna är i första hand till för Örebrocyklisternas medlemmar men alla är välkomna att prova en gång innan man bli medlem. Hur du blir medlem kan du läsa om under menyrubriken Klubben/Bli medlem.

Spontanträning Gravel Landsväg. Sök mer information på Örebrocyklisternas Gravel Landsväg på FB.

Tjejträning, 3 träffar på och 3 träffar på hösten. Sök mer information på Örebrocyklisternas FB.

Snabbkurs i klungkörning

 

Säkerhet 

 • -Säkerheten först och vi följer alltid alla trafikregler.
 • -Låg fart ut och genom städer på ett led, det ger högre säkerhet.
 • Håll ut från parkerade bilar (En dörr flyger lätt upp!)
 • Tacka om någon visar extra hänsyn.
 • Ät, drick och snyt dig när du ligger längst bak i gruppen.
 • Titta inte bakåt. (Om du måste göra det – håll i par kamratens axel, innan du vänder dig om)
 • Undvik att bromsa – lär dig reglera farten försiktigt! Försök att reglera farten med vindmotståndet.
 • Den eller de två längst fram, är gruppens ögon. De ska hålla koll på potthåll, hinder eller annat som kan äventyra säkerheten. De ska ge tecken bakåt åt klungan. Så lita på dem!
 • Ta med id-kort eller körkort. Skriv på baksidan telefonnumret till närmast anhörig.

 

Våra vanligaste handtecken
 • Svänga   Utsträckt rak arm åt höger eller vänster
 • Stopp   Rak arm rakt upp över huvudet med öppen hand, väl synligt bakåt
 • Dämpa farten   Hand åt sidan, pumpa handen upp och ner
 • Hinder    Kan vara gående, stolpar, refuger och skyltar, varnas bakåt med att klappa två gånger på din egen rumpa på den sidan som hindret är
 • Hål och ojämnheter   Peka på hålet rakt ned, i god tid så signalen hinner ända bak i ledet, så de ser den innan de är nere i potthålet. Väj undan i god tid med god marginal
 • – Ett eller två led   Utsträckt arm rakt upp med en eller två fingrar

 

Gruppcykling
 • Cykla i jämna par dvs axel mot axel (Jämna hjul!)
 • Höger längst fram bestämmer tempot. Dock om den i vänsterledet inte orkar komma upp, ska den till höger såklart vara en schysst kompis och sänka farten.
 • Ropa KLART när vänstercyklisten kan gå in framför dig  vid växling fram.
 • Korta förningar längst fram.
 • Vid korta backar kan man försöka hålla samma fart och bara flyga över dem.
 • I långa uppförsbackar tar vi det lugnt, så att farten successivt kommer att sjunka.
 • De som ligger längst fram i klungan ska alltid trampa på utför!
 • Ropa LUCKA om du tappar kontakten med gruppen samt
 • Ropa KONTAKT när du hunnit ifatt. Klungan hjälps åt att vidarebefordra budskapet längst fram så farten kan anpassas.
 • Ropa MÖTE/BIL bara på trånga vägar som saknar mittlinje när det verkligen behövs.
 • Omkörning av annan klunga görs med ledaren främst.

Vårens Rundor

Samlingsplats utanför klubblokalen i mindre grupper med max 8st i varje där anmälning innan via Sport Admin appen är obligatorisk tills vidare.

18 april Korta Kumla

25 april Viiby

2 maj Götlunda

9 maj Lekhyttan

16 maj Arboga

23 maj Ånnaboda

30 maj Åsbro

6 Juni Nora

13 Juni Vingåker

20 juni Askersund

 

 

 

 

Välkommen att cykla tillsammans med oss!

  Örebrocyklisterna får kontakta mig.