Våra medlemmar

Här hittar du lite mer information om några av föreningens medlemmar.

Våra medlemmar

Elit:
Emilia Fahlin
Cecilia Jessen

Junior:
Jonathan Ahlsson

Veteran:
Mathias Bergkvist
Peter Elbri
Lars Jansson
Lars Kallin
Per Lundholm

Motion:
Eric Anderson
Ulf Andersson
Johan Backlund
Magnus Bergdahl
Mark Crowther
Gunnar Dahlström
Mattias Egberth
Per-Erik Egebäck
Tony Ehrnström
Börje Ericzon
Per Eriksson
Stig Eriksson
Anders Eriksson
Håkan Folkesson
Pontus Halldin
Dan Hedlund
Tomas Jennebo
Ulf Jivmark
Mathias Karlsson
Lasse Keskitalo
Frank Kiereck
Håkan Larsson
Carl Lehnér
Joacim Lindgren
Kristina Lindgren
Per Lundkvist
Tomas Marcusson
Fredrik Millertson
Mikael Nornvik
Klas-Uno Oscarsson
Jan Persson
Peter Rosander
Peter Sandström
Lena Sannerholt
Sveningvar Svensson
Elisabet Tellander
Peter Velin
Joakim Victorin
Sven-Erik Vik
Therés Westberg

Tidigare licenserade cyklister
Stefan Adamsson
Bengt Asplund
Carolina Asplund
Gunilla Asplund
Mattias Dahlberg
Kjell Nilsson

SportAdmin - nytt intranät

Oavsett om du är ung eller gammal, helst åker racer eller MTB, gillar att tävla eller är glad motionär så har vi plats för dig. Alla som gillar cykel är välkommen som medlem hos oss!

MedlemsAppen – SportAdmin
Inom kort lanserar vi SportAdmin som vårt intranät och verktyg för kontakt med våra medlemmar. SportAdmin är ett automatiserat föreningssystem med bland annat medlemshantering, fakturering och kommunikation.  All medlemskommunikation flyttas över till SportAdmin. Med kalender, kallelser och digitalt medlemskort.

SportAdmin har även funktioner för ledare, spontana gruppträning allt via appen.

Licenser
Licenser registrerar du och betalar via SWE Cycling online. Har du frågor om detta kontakta Bengt Asplund, se kontaktuppgifter under styrelsen.

    Örebrocyklisterna får kontakta mig.