Information till medlemmar att kandidera till styrelsen

Örebrocyklisterna är en ideell förening som leds och drivs av oss medlemmar. I en ideell förening är det naturligt att man turas om med uppdragen. Nu är det kanske dags för dig?

Inför årsmötet kan man kandidera till styrelsen. Det går bra att
kandidera själv, men också att föreslå andra som man vill se i styrelsen. Styrelsen behöver kompletteras med några personer, beroende på att man väljer att inte kandidera för omval, eller avgår i förtid.

För att trivas med styrelsearbete behöver du se fram emot att både genomföra konkreta cyklingsaktiviteter, men även strategiskt arbete för att utveckla klubben tillsammans med tävlingscyklister, randonneurer, motionscyklister, arrangörer för lopp, funktionär och andra medlemmar. Det är bra om man har erfarenhet av styrelsearbete och projektledning.

Anmäl ditt intresse för att sitta i styrelsen, eller föreslå någon annan så snart som möjligt, dock senast den 15 december.

Vänligen, Camilla Hansen, valberedningen
mobil: 0730-611717
e-post: camilla.hansen019@gmail.com

Cykelgalan 2019

Välkommen till årets Cykelgala!

Fredagen den 15 november, kl 18. Ritz Nightclub.
Det här är den perfekta kvällen att lära känna dina klubbkamrater utan hjälm och solbrillor.

Priset är 150 kr/person. Betalas i entrén.
(Klubben bjuder på 150kr)
Anmäl till anmalan@orebrocyklisterna.se . senast den 8 november. Ange ditt namn.