Mosåsloppet 19 september

Vi avslutar säsongen för landsvägsträning som tidigare år med Mosåsloppet. Samling vid klubblokalen 09.45 för uppdelning i fartgrupper. Klubben bjuder alla klubbmedlemmar som deltar på smörgåstårta i klubblokalen efter rundan!