2023-04-07

Årsmöte 2023

Föreningens årsmöte hölls den 15 mars i klubblokalen. Några av punkterna som redovisades/diskuterades var:

  • Ett negativt finansiellt resultat p.g.a. ökade kostnader för klubblokalen, inställt Vänern Runt samt försenade intäkter från övriga motionslopp.
  • Styrelsen fick i uppdrag att titta efter en alternativ billigare klubblokal.
  • Styrelsen uppmanades också att fortsätta dialogen med medlemmarna om vart klubben ska sträva framåt, vilken inriktning och aktiviteter vi ska erbjuda samt hur engagemanget från medlemmarna i samband med våra motionslopp kan öka för att få fler funktionärer att ställa upp.

Se bifogat protokoll från årsmötet tillsammans med verksamhetsberättelse, balansrapport och revisionsberättelse för 2022, samt Årsbokslut.

Tidigare nyheter