2021-03-02

Svenska Cykelförbundets Motionsförsäkring

FÖRBUNDET

2021-02-15 | 8:20

Svenska Cykelförbundet erbjuder i samarbete med Gjensidige en ny försäkring för motionscyklister. Försäkringen är speciellt framtagen för motionscyklisten som saknar tävlingslicens och det försäkringsskydd som ingår i licensen.

Motionsförsäkringen garanterar ett bra personskydd vid träning året runt, både i Sverige och utomlands. Försäkringen gäller vid enskild träning, klubbträning och klubbtävling som exempelvis klubbmästerskap, samt vid sanktionerade motionslopp inom Svenska Cykelförbundets olika grenar.
Skyddet gäller även vid cykelpendling*

Genom att teckna SCF:s motionsförsäkring får du ett olycksfallsskydd och en ansvarsförsäkring samt bidrar till svensk cykelsport. En del av intäkterna tillfaller Svenska Cykelförbundet för att fortsatt utveckla svensk cykel.

Du behöver inte vara medlem i en cykelförening för att teckna försäkringen.

Pris: 275 kr/år

Teckna här: https://apply.cardskipper.se/saw

Försäkringen innehåller:

 • Försäkringen ger invaliditetsersättning om olycksfallsskada medför bestående men.
  Försäkringsbelopp: 350 000 kr (upp till 700 000 kr om invaliditetsgraden är över 75%
 • Vid fastställd olycksfallsskada ger försäkringen ersättning för skadade idrottskläder samt glasögon (max 30 % av prisbasbelopp)
 • Om olycksfallsskadan kräver akutvård ersätter försäkringen merkostnader i samband med skadan (max 6 % av prisbasbelopp)
 • Ersättning för tandvård till följ av olycksfallsskada (upp till 1 prisbasbelopp)
 • Ger kristerapi (upp till 15 ggr) vid akut psykisk kris.
 • Trafikansvarsförsäkring, om annan försäkring saknas

När och var gäller försäkringen?

 • Försäkringen gäller för dig som motionscyklist när du tränar- eller motionscyklar på egen hand eller i grupp, samt under deltagande av klubbträningar, klubbtävlingar och motionsloppsarrangemang, sanktionerade av Svenska Cykelförbundet. Skyddet gäller även vid E-cycling och virtuella motionstävlingar som ”Min Vätternrunda”
 • För att försäkringen ska gälla krävs cykelhjälm samt träningskläder. Hjälmtvång gäller dock ej vid e-cycling.
  *Ombyte krävs vid cykelpendling för att försäkringen ska gälla.
 • Försäkringen gäller även under direkt färd till eller från dessa aktiviteter.
 • Försäkringen gäller i Sverige samt utomlands (45 dagar från utresedatumet)

Försäkringen förmedlas av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB/Sportforsakringar.se.

 

Så här gör du för att teckna motionsförsäkringen

Ladda ner: Lathund hur du köper en motionsförsäkring

Teckna här: https://apply.cardskipper.se/saw

Länkar till:

Villkor förköpsinformation

Försäkringsvillkor

 

Vid frågor kontakta försäkringsförmedlare
Carl Rosén, 070-303 32 36

Carl.Rosen@soderbergpartners.se

www.sportforsakringar.se/kontakt/

Kontakta oss https://www.sportforsakringar.se/kontakt/

 

Vid Skada kontakta Gjensidige
0771-326 326 alternativt:  www.gjensidige.se/foretag/partners/cykel/anmal-cykelskada

 

Tidigare nyheter