2023-08-29

Flytt av klubblokal

Styrelsen har beslutat att säga upp hyresavtalet för klubblokalen i Adolfsberg fr.o.m. årsskiftet p.g.a. ökade kostnader för lokalen och begränsad användning. Istället har vi tecknat avtal för en mindre och billigare lokal i Idrottens Hus på Västra Mark samt ett förråd på Norrgatan i Örebro.  Vi har tillträde till båda fr.o.m. den 1 oktober.

Vi uppmanar intresserade medlemmar att anmäla sig till kommittén för flytt av klubblokal för att förbereda flytten och inventera vad i nuvarande lokalen som bör sparas och vad som kan slängas. Anmäl intresse till cykel@orebrocyklisterna.se. 

Tidigare nyheter