2023-01-15

Vänern Runt 2023 inställd

Vi har i styrelsen fattat beslut om att inte arrangera Vänern runt 2023. Beslutet grundas på en kombination av högre krav från våra myndigheter runt arrangemang på väg, krav på att vända rundan åt andra hållet och svårigheter med att hitta resurser som kan hjälpa till med genomförande av arrangemanget.

Ni som har framflyttad betald anmälningsavgift sedan tidigare kommer givetvis att få denna återbetald till fullo.

Tidigare nyheter