2020-11-23

Valberedningen: Vad gör du för klubben nästa år?

Örebrocyklisterna är en ideell förening vars syfte är enkelt: ge oss medlemmar så mycket cykling som möjligt!

I vår förening turas vi om att ta ansvar för att driva föreningen. Nu kanske det har blivit just din – eller din cykelkompis – tur? Kom ihåg att du kan föreslå dig själv, eller någon annan du tror passar för uppdraget.

Inför årsmötet 2021 behöver styrelsen kompletteras med några ledamöter i olika roller och några suppleanter. Fundera på vilken roll du – eller din cykelkompis – skulle kunna ha!

Utöver styrelseledamöter behövs eventuellt också kandidat till revisor och/eller revisorssuppleant.

Det är viktigt att styrelsen består av ett gäng män och kvinnor som älskar cykling, men i övrigt får ni gärna ha olika ålder, ursprung, kunskap och erfarenhet. Det är viktigt att ha erfarenhet från att arrangera aktiviteter för andra, antingen via jobbet eller kanske i någon annan föreningsstyrelse.

Valberedningen består av två personer Gena Riemer och Camilla Hansén. En plats är för närvarande vakant. Till årsmötet behövs flera kandidater till valberedningen. Om du vill vara med i valberedningen hör du av dig till styrelsen via e-post: cykel@orebrocyklisterna.se

Kontakta valberedningen med förslag på personer till styrelsen senast den 13 december 2020.

Gena Riemer
e-post: riemer.gena@gmail.com

Camilla Hansén
e-post: camilla.hansen019@gmail.com

Tidigare nyheter