2020-03-30

Vänern Runt – ställs in pga Coronaviruset

Information från Örebrocyklisterna med anledning av Coronaviruset (covid-19)

Örebrocyklisternas styrelse har fattat beslut att Vänern Runt inte kommer att genomföras under 2020. p.g.a. Covid-19.

Beslutet, att ställa in Vänern Runt 2020, baseras givetvis på hälsoläget i landet och gällande förbud mot sammankomster. Vi som alla andra behöver ta vårt samhällsansvar för att minska smittspridningen.

Du som är anmäld till Vänern Runt har möjlighet att göra två val gällande din startavgift:

  1. Skänk din startplats och bidra till Örebrocyklisternas överlevnad.
  2. Flytta din startplats till Vänern Runt 21-23 maj 2021.

Meddela ditt val i ett mail till oss. Ange dina uppgifter; vanern@orebrocyklisterna.se
Du som inte gör ett aktivt val skänker automatiskt din startavgift. Anmälningsavgifter återbetalas ej.

Tidigare nyheter