2021-05-04

Fortsatt paus av randonneurlopp

Det blir fortsatt paus av randonneurlopp. Nytt beslut kommer att tas den 17 maj i samband med att Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv. De två inställda 300 km loppen kommer eventuellt att anordnas andra datum.

Tidigare nyheter