2020-10-22

Hjälmaren Runt och Vänern Runt

Hjälmaren Runt 15 maj, 2021

Vänern Runt 28 – 30 maj, 2021

Vi  planerar för fullt för våra lopp 2021. Exakt hur det kommer att se ut är i dagsläget oklar. Men någon form av lopp kommer att arrangeras.

För att ge dig så bra förutsättningar som möjligt att veta vad du anmäler dig till, så öppnar vi anmälan den 20 januari, 2021.

 

Tidigare nyheter