2020-04-05

Söndagsträning 5 april

Välkomna till vårens  tredje söndagsträning då vi denna gång cyklar till Götlunda glasscafé

Vi kör som förra söndagen  med tillägget att vi har fyra samlingsplatser dvs ett i varje hörn längst upp på stortorget i Örebro för att inte komma över maxantalet 50st personer på samma ställe.
Grupp 30 längst upp till vänster, grupp 28 längst upp till höger, grupp 26 nere till vänster och grupp 24/intro ner till höger.

Kom i god tid så du är på plats när info börjar 09.45

”Glöm inte betala medlemsavgiften när du provat och vill fortsätta träna med oss”
 

Läs mer om vår
klungkörning här

Säkerhet 
-Säkerheten först och vii följer alltid alla trafikregler.

-Låg fart ut och genom städer där ett led det ger högre säkerhet.

-Hål ut från parkerade bilar (En dörr flyger lätt upp!)
-Tacka om någon visar extra hänsyn.
-Ät ,drick och snyt dig när du ligger längst bak i gruppen.
-Titta inte bakåt. (Om du måste göra det – håll i par kamratens axel innan du vänder dig om)
-Undvik att bromsa – lär dig reglera farten försiktigt! Försök att reglera farten med vindmotståndet.
-Den eller de två längst fram, är gruppens ögon. De ska hålla koll på potthåll, hinder eller annat som kan äventyra säkerheten. De ska ge tecken bakåt åt klungan. Så lita på dem!
-Ta med id-kort eller körkort. Skriv på baksidan telefonnumret till närmast anhörig.

Våra vanligaste handtecken
-Svänga
Utsträckt rak arm åt höger eller vänster
-Stoppa
Rak arm rakt upp över huvudet med öppen hand, väl synligt bakåt
-Dämpa farten
Hand åt sidan, pumpa handen upp och ner
-Hinder

Kan vara gående, stolpar, refuger och skyltar varnas bakåt med att klappa två gånger på din egen rumpa på den sidan som hindret är
-Hål och ojämnheter
Peka på hålet rakt ned, i god tid så signalen hinner ända bak i ledet, så de ser den innan de är nere i potthålet. Väj undan i god tid med god marginal
– Ett eller två led
Utsträckt arm rakt upp med en eller två fingrar

Gruppcykling
-Cykla i jämna par dvs axel mot axel (Jämna hjul!)
-Höger längst fram bestämmer tempot. Dock om den i vänsterledet inte orkar komma upp, ska den till höger såklart vara en schysst kompis och sänka farten.
-Ropa klart när vänstercyklisten kan gå in framför vid växling fram.
-Korta förningar längst fram.
-Vid korta backar kan man försöka hålla samma fart och bara flyga över dem.
-I långa uppförsbackar tar vi det lugnt, så att farten successivt kommer att sjunka.
-De som ligger längst fram i klungan ska alltid trampa på utför!
-Ropa
LUCKA
om du tappar kontakten med gruppen samt
-Ropa
KONTAKT
när du hunnit ifatt. Klungan hjälps åt att vidarebefordra budskapet längst fram så farten kan anpassas.
-Ropa
MÖTE/BIL
bara på trånga vägar som saknar mittlinje när det verkligen behövs.
-Omkörning av annan klunga görs med ledaren främst.

Tidigare nyheter