2022-03-09

Årsmöte med 16 deltagare i Klubblokalen

Örebrocyklisterna verksamhetsberättelse 2021

Föreningsstämma dagordning 2022. docx

Protokoll läggs upp när det är signerat.

Årsmötet genomfördes i klubblokalen. Den traditionella räkmackan serverades.
Valberedningen presenterade ny styrelse.
Omval på följande ledamöter; Christer Bergmark, ordförande, Pär Fredriksson, Martin Marklund och Per-Erik Egebäck. Nyval av Madeleine Carlsson och Frank Kiereck.
Ersättare; Jan Norén, omval och Helena Neander, nyval.
Ny valberedningen valdes; Niklas Forsling och Eva Swedberg.
Revisorerna omvaldes; Magnus Klingberg, Claes Kjörk, samt ersättare Anders Lindén.
Ordförande Christer Bergmark lyfte frågan om svårigheten att finna ideella krafter till våra lopp. Både Hjälmaren Runt och Vänern Runt bygger på att alla som kan ställer upp frivilligt och jobbar inför och under loppen. Styrelsen fick i uppdrag att finna en verksamhetsledare till klubben som bland annat kan arbeta med loppen.
Mötet godkände styrelsens förslag om en höjning av medlemsavgiften för Familj till 500 kr. Övriga avgifter kvarstår.
Protokoll läggs upp på webben när det är justerat.
Ordförande tackade avgående ledamöter för den tid de har arbetat i styrelsen; Jessica Bratt, Eric Wedin och Eva Swedberg.
Totalt deltog 16 medlemmar.  Det blev ett lättsamt och trevligt årsmöte med en del diskussioner och förslag som nya styrelsen får arbeta vidare med.

 

Tidigare nyheter